EU’s Datapolitik: Persondataforordningen af 25/05-2018: Vi videregiver ikke dine oplysninger.  

Fra den 25. maj 2018 vil hele Europa have en ny fælles lov om behandling af persondata: Persondataforordningen. Formålet med den nye lovgivning er at styrke beskyttelsen af enkeltpersoners personlige oplysninger. Dette medvirker vi gerne til og anser det også som en meget fornuftig forandring. Her er vores politik på området:  

De væsentligste ændringer i persondataforordningen er, at du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og afmelde sig nyhedsbrev. (Du let afmelde nyhedsmails her: info@jagtdanmark.dk) 

Såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du yderligere ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. 

Desuden har du ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring, herunder målrettet markedsføring, ligesom du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. 

Persondatapolitik hos JagtDanmark 

Det er vigtigt for os hos Jagtimport Lageret Danmark A/S, JagtDanmark A/S, at vi beskytter vores kunder- og brugeres personoplysninger og derfor overholder vi reglerne i forordningen. Vi har derfor opdateret vores persondatapolitik. 

Persondatapolitikken er relevant for dig, da vi har dine oplysninger afgivet i forbindelse med f.eks. tidligere køb, tilmelding til nyhedsbrev eller anvendelse af en online tjeneste. 

Disse ændringer træder i kraft pr. 25. maj 2018. 

Levering af vores vore nyhedsbreve, produkter og tjenester: 

Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik orientering om markedet, produkter og tjenester, som du har købt, eller fremover kunne få brug for i forhold til service og garantier. 

Vi foretager ikke kreditvurderinger eller bruger dine informationer til andet, og videregiver dem ikke til andre under nogen form. Vi behandler, som alle andre webshops følgende kategorier af personoplysninger – som ikke videregives – og kun i den begrænsede og sikre form, de er afgivet til os via Bambora, Epay, Prestashop, Politiets Våbenregister, Justitsministeriet og kan derfor ikke misbruges i den form, vi opbevarer data. 

Almindelige personoplysninger 

Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, IP-adresse, våben journalnumre, skytteforeningernes våbenregistrering, betalingshistorik, brug af digitale ydelser, hvad der er købt i henh. til garantier og returret,login-oplysning – i lukkede systemer, sikret for misbrug via IT-systemer. 

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:Direkte fra dig, ordrer eller sikre videregivne tilmeldinger af nyhedsbrev, våbenregister. 

Vi kan ikke videregive dine personoplysninger - kun under følgende omstændigheder: 

Til politiets registreringer jfr. loven herunder våbenloven, Ved dommerkendelse, leverandører af tjenester, reparation, support og kundeservice, levering med fragtservice, finansielle virksomheder hvis vi finansierer et varekøb for dig, ved køb af våben og ammunition til myndighederne. 

Vi vil opbevare personoplysninger så længe, det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. 

I forbindelse med levering af vores produkter og tjenester vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, medmindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode herunder våbenlovens bestemmelser og Justitsministeriets bestemmelser og bekendtgørelser. 

B2B: Vi behandler følgende kategorier af person- og virksomhedsoplysninger jf. ovenstående oplysninger 

Generelt: Du har altid mulighed for at afmelde et nyhedsbrev eller anden kommunikation modtaget via e-mail/sms, ved at anvende afmeldingslinket direkte i udsendelsen. Herudover kan du gøre brug af dine rettigheder ved at sende en e-mail om afmelding til info@jagtdanmark.dk 

Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. 

Bemærk venligst ved uønsket mail: 

Afmeld, og vi sletter dig gerne, så du fremover ikke burde modtage mails fra os. Ved dette skal du fremover kontakte os på anden måde eller via andre mailadresser, hvis du vil bestille eller vil kontakt med os. Husk venligst alle dine mailadresser. 

Vi søger hele tiden for at forbedre vores databaser med moderne systemer og undgå fejl, og vi undskylder derfor mange gange, hvis du har haft ulejlighed. 

Vi er jo selv plaget af uønskede mails – så tro ikke, vi ikke vil medvirke og efterleve alle forordninger og regler, selv om der synes at være en del panik på området i tiden omkring de nye ordninger af 25 maj 2018. Vi mener, at vi altid har overholdt persondataloven og ikke sendt mails til andre kilder end dem, der ønskede information om vores virksomhed. 

Vi oplever, at folk får videresendt emails fra andre, får tilfældig adgang til videresendelse, får nye adresser eller arbejdsmails, der ufrivilligt sendes til vores kundekartotek. Eller at folk afmelder med en anden mail end den, der skal afmeldes. Vi rydder løbende og daglig op.  

Tips vedr. generelt uønskede e-mails: Hvis du højreklikker på en mail og går ned på uønsket, herefter højreklikker og trykker på bloker afsender – blokeres mail afsenderen permanent. -Et godt middel mod spam og uønskede mails generelt.